Trong đó đã điều tra, khám phá hơn 3.400 vụ, bắt hơn 4.400 đối tượng; triệt phá 867 băng nhóm tội phạm với hơn 2.100 đối tượng hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp và bắt được 297 đối tượng có quyết định truy nã.

Cạnh đó, TP đã giải quyết cho hơn 15.500 người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Có 69 phường, xã, thị trấn duy trì không có ma túy, mại dâm; 75 phường, xã, thị trấn là địa bàn chuyển hóa không còn ma túy, mại dâm...

T.HẰNG