Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nêu bật tầm quan trọng của kết nối giao thông vận tải, bao gồm đường bộ, đường biển, đường sắt và đường không trong việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN. Ông kêu gọi các trưởng đoàn các nước ASEAN nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để triển khai sớm các hiệp định về vận tải giữa các nước ASEAN. Đẩy mạnh hợp tác với các nước đối tác như Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc nhằm tìm ra các phương thức hiệu quả cho việc phát triển kết cấu hạ tầng ASEAN.

YX