Nếu phát hiện sai phạm thì chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Ngày 10-9, Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo như trên.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát các chính sách hiện hành về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán đối với các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích theo đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc được Nhà nước giao. Sau khi rà soát, các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kèm đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động, tiền lương, các chính sách của Nhà nước... đến Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 30-11-2013. Bộ LĐ-TB&XH báo cáo trình Thủ tướng trước ngày 31-12-2013.

Thủ tướng cũng giao Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các DNNN thực hiện đúng Nghị định 50/2013 và Nghị định 51/2013…

Thời gian qua, UBND TP.HCM đã phát hiện bốn công ty công ích có nhiều sai phạm trong việc sử dụng lao động, chi trả tiền lương. Trong đó có bốn DN chi lương “khủng” cho lãnh đạo và bị TP thu hồi lương chi sai.

N.ĐỨC