Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV của Nghệ An là 35 người
(PLO)- Hôm nay (16-2), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Nghệ An được bầu là 13 đại biểu, trong đó có 8 đại biểu cư trú tại địa phương, 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu. 

Đối với đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 có 91 người. Trong đó 50 đại biểu cấp tỉnh, 21 người cấp huyện, 10 người cấp xã, 10 người thuộc khối doanh nghiệp, trường học, nhân sĩ, trí thức, các hội nghề nghiệp.

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV của Nghệ An là 35 người  - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị.  

Trên cơ sở đó, Hội nghị thống nhất số lượng ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV của địa phương là 35 người (5 người do Trung ương giới thiệu) và 268 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Trong 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 23% nữ, 30% trẻ tuổi, 30% dân tộc thiểu số, 10% ngoài đảng, 6% tái cử. 

Đ.LAM