Theo báo cáo, do tình hình thị trường đóng tàu gặp khó khăn nên dự kiến cả năm 2016, DQS đạt doanh thu khoảng 413,8 tỉ đồng, lỗ khoảng 103,7 tỉ đồng.

Ngày 30-10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đề xuất Bộ Công Thương hoặc tiếp tục tái cơ cấu, duy trì DQS là đơn vị thành viên của PVN, hoặc chuyển giao nguyên trạng DQS về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin (SBIC), hoặc phá sản.

Theo Bộ Công Thương, phương án phá sản có nhiều khó khăn nhất định và gây ra thiệt hại về tài chính. Tuy nhiên, nếu các phương án khác không khả thi thì đây là phương án cuối cùng có thể xem xét, trình Thủ tướng quyết định. Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép nghiên cứu thực hiện phương án chuyển giao nguyên trạng DQS từ PVN về SBIC.