Để tăng cường tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình hoạt động của CSGT, các loại thông tin khác, bắt đầu từ 8 giờ ngày 1-8-2018, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an bổ sung số di động nói trên cho đường dây nóng.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông công bố đường dây nóng qua số điện thoại riêng của ngành công an 069.2342608.