Tại Quyết định 588/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.
Ông Huỳnh Đức Thơ sinh năm 1962, quê quán thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng; Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng

Theo Hoàng Diên (Chinhphu.vn)