Trước nay, sau khi khách hàng ký hợp đồng với Công ty Phú Mỹ Hưng và nộp hồ sơ xin cấp giấy, UBND TP sẽ ra quyết định thu hồi đất của Phú Mỹ Hưng, sau đó ra quyết định giao đất cho khách hàng. Trên cơ sở quyết định giao đất đó, UBND quận 7 cấp giấy chứng nhận cho khách hàng.

Theo Ban Quản lý khu Nam, quy trình trên (được ban hành kèm theo Quyết định 112 ngày 8-10-2002 của UBND TP) không còn phù hợp với Luật Đất đai. Theo luật này, thẩm quyền giao đất cho cá nhân thuộc về UBND cấp quận chứ không phải cấp TP. Do đó, Ban Quản lý khu Nam đề nghị sửa quy trình theo hướng tinh gọn hơn: UBND quận 7 chỉ cần căn cứ vào hợp đồng mua bán giữa Công ty Phú Mỹ Hưng và khách hàng để cấp giấy chứng nhận, bỏ qua các bước ra quyết định thu hồi và giao đất.

UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP nghiên cứu và xem xét sửa đổi Quyết định 112. Nếu đề xuất của Ban Quản lý khu Nam được chấp nhận, tới đây thủ tục cấp giấy chứng nhận ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ được tiến hành nhanh chóng hơn.

ÁI PHƯƠNG