(PL)- Gần một tháng qua, phía sau di tích Tượng đài Kéo pháo - một trong 45 di tích thành phần của di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, có hai hộ dân dựng nhà sàn và các công trình phụ trợ, khu chăn nuôi, phá vỡ cảnh quan di tích, làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của cụm công trình và gây ô nhiễm môi trường sinh thái tại khu vực di tích.

UBND huyện Điện Biên giao UBND xã Nà Nhạn trước ngày 30-7 phải có báo cáo đề xuất phương án di chuyển; giao các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp với chính quyền xã Nà Nhạn trong tuyên truyền, vận động hai hộ dân. 

Đại diện UBND huyện Điện Biên cũng thừa nhận sự việc xảy ra là một sự cố đáng tiếc trong công tác quản lý di tích; công tác tuyên truyền pháp luật về quyền, nghĩa vụ đối với di tích cho các chủ đất giáp ranh di tích còn hạn chế. 

Về phía chính quyền xã Nà Nhạn, do nhận thức còn hạn chế nên không lường trước được hậu quả sẽ ảnh hưởng đến di tích quốc gia đặc biệt. 

 

(Theo Vietnamplus)