Tối 21-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công điện số 10 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn để đảm bảo an toàn, thành công cho cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các cấp ngành, địa phương và cơ sở tập trung cao độ và sẵn sàng cao nhất trong mọi tình huống và diễn biến dịch bệnh, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử. 

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc, rà soát các biện pháp phòng chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải kiểm soát, giám sát chặt chẽ có hiệu quả dịch bệnh tại các ổ dịch trên địa bàn, đặc biệt là các ổ dịch mới phát sinh, tuyệt đối không để lây nhiễm dịch bệnh trong hệ thống chính quyền các cấp. 

Các đơn vị, địa phương kiểm tra chặt chẽ, liên tục nhân sự, quy trình phòng chống dịch, phương án hỗ trợ, đặc biệt tại các tổ bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng phục vụ bầu cử, có các phương án phòng, chống dịch bệnh theo từng tình huống.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu duy trì chế độ trực thông tin, báo cáo 24/24 để đảm bảo thông tin thông suốt, sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh. Trong trường hợp có ca bệnh, ổ dịch mới phải khẩn trương khoanh vùng, truy vết đến cùng trong thời gian ngắn nhất.

Công điện giao Sở Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá dự báo tình hình dịch để bổ sung các phương án phòng dịch. Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm, tổ bầu cử, nhất là các tổ bẩu cử tại các địa điểm đang bị cách ly, phong toả, thực hiện nghiêm việc lấy mẫu cho đối tượng liên quan; xét nghiệm cho phóng viên tham gia đưa tin về cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy…

Công điện của Chủ tịch Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cho Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô; các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện thành công hoạt động bầu cử các cấp và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn...