Theo bộ trưởng, những quyết định xử phạt vừa qua cũng đã nhận được sự ủng hộ của dư luận, trong đó có sự ủng hộ của báo giới. Do đó cần làm tốt hơn nữa, chấn chỉnh kịp thời hơn nữa hoạt động báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục thanh tra, kiểm tra, rà soát hoạt động báo chí. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan của Bộ cần vào cuộc tích cực như vừa qua.

Cũng tại hội nghị, thông tin về tình hình an ninh thông tin, đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết vừa qua sự tấn công của các hacker từ nước ngoài vào Việt Nam khá mạnh và thường xuyên. Qua đó đơn vị này khuyến cáo các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp chú ý tới các phương án bảo mật.

V.THỊNH