Theo đó, thực hiện Chỉ thị 45 ngày 22-7-2012 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trương không tổ chức đón tiếp khách đến chúc mừng tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội.