Tham dự hội nghị có bộ trưởng ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Các bộ trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất (tháng 11-2019 tại Hàn Quốc).

Các bộ trưởng đã thông qua kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu và biện pháp cụ thể để cùng phối hợp triển khai nhằm xây dựng quan hệ đối tác vì người dân, thịnh vượng và hòa bình...

Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố đồng chủ tịch Hội nghị bộ trưởng Mekong - Hàn Quốc lần thứ 10 và nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ hai nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11 tới.