Sáng 24-9, Đảng bộ tỉnh An Giang đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự đại hội (ĐH) có 349 đại biểu, đại diện cho 64.934 đảng viên toàn đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI - ảnh 1
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: HD

Phát biểu khai mạc ĐH, bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Khóa X, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, cho biết với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đó sẽ là một tập thể có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn, thật sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đề ra.

Đồng thời, ĐH xem xét, lựa chọn những người thật sự tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI - ảnh 2
Đoàn chủ tịch vào làm việc. Ảnh: HD

“Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, ĐH hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI cần nêu cao quyết tâm chính trị, hướng tới mục tiêu “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Song song đó là khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước” - bà Xuân cho biết.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI - ảnh 3
Bà Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HD

Trong báo cáo chính trị trình ĐH, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cho biết nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang đã tập trung nguồn lực thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%.

Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015 - 2020 đạt 5,25%; quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt gần 90.000 tỉ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng đã đổi mới nội dung, hình thức công tác chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ tỉnh cũng đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu phát triển của đất nước, chú trọng quảng bá hình ảnh, con người An Giang, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng với đó là thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng”.

Xây dựng Đảng là then chốt

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tỉnh An Giang xác định tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, trong đó có nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị - tư tưởng.

Đảng bộ Tỉnh tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Ngoài ra, Đảng bộ tỉnh cũng sẽ đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong xã hội; làm tốt công tác giáo dục chính trị, học tập nghị quyết, thường xuyên bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI - ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: HD

Đảng bộ Tỉnh An Giang cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là đối với hệ thống chính trị; Đổi mới việc cụ thể hóa, quán triệt, sơ kết, tổng kết và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Cùng đó là đổi mới phong cách, lối làm việc, giảm bớt giấy tờ, hội họp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong năm năm tới, An Giang xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh...

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI - ảnh 5
Phương châm của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần XI nhiệm kỳ 2020-2025 là “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển. Ảnh: HD

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân năm năm đạt từ 6,5% - 7%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm (tương đương 2.563 - 2.626 USD); kim ngạch xuất khẩu năm năm đạt 5.285 triệu USD…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 25-9.

Ba khâu đột phá

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh An Giang đặt ra và thực hiện ba khâu đột phá gồm:

Một là, đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch.

Hai là, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ba là, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.