Hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ tổ chức nhằm tổng kết công tác sáu tháng qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025…

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết sáu tháng qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã thể hiện rõ vai trò nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, Đảng ủy CATƯ đã quyết liệt triển khai xây dựng công an xã chính quy và công tác tăng cường cơ sở trong toàn lực lượng.

Bên cạnh đó, công tác xã hội từ thiện, an sinh xã hội cũng được Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an chú trọng, đã tổ chức vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hàng ngàn hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc các tỉnh biên giới, giúp bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại các địa phương... 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng CAND cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng công an. Lực lượng CAND phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lực lượng CAND phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là văn kiện trung tâm của đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ CATƯ và cả lực lượng CAND trong nhiệm kỳ tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Bộ Chính trị đã có kết luận về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, trong đó việc nắm và giải quyết các vấn đề chính trị là một nhiệm vụ quan trọng cần phải tập trung thực hiện tốt, đặc biệt là chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của đảng. Do vậy, lực lượng CAND phải làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật có thể cơ cấu vào cấp ủy hoặc đi dự đại hội cấp trên...