Theo TPO, ông Vũ Đức Dũng bị cảnh cáo, cho thôi giữ các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 do có nhiều vi phạm, trong đó có việc đánh tài xế của sở này.

Ông Vũ Đức Dũng đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa tốt dẫn đến hiểu lầm trong dư luận.

Ông còn mắng, đánh ông Vũ Hàm Linh, tài xế của Sở KH&CN. Đây là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, gây dư luận xấu, bất bình trong quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên.