Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa có công văn thông tin đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn về việc có người mạo danh là cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Thành ủy đến liên hệ để khai thác tư liệu, viết bài tuyên truyền về thành tựu 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và biên soạn Lịch sử Đảng bộ của địa phương, đơn vị.

Nhóm người này ra giá 5-12 triệu đồng cho mỗi bài viết.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ khẳng định không có chủ trương cử cán bộ liên hệ trực tiếp với các địa phương, đơn vị để đặt hàng viết bài và yêu cầu thu tiền.
Các cơ quan báo chí liên hệ để tuyên truyền về thành tựu 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương thì đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền nhưng không đặt vấn đề về giá tiền đối với sản phẩm.
Ban Tuyên giáo đề nghị các địa phương, đơn vị lưu ý, thông báo kịp thời tinh thần công văn đến các đơn vị trực thuộc nắm và chủ động phòng ngừa. Đồng thời báo ngay cho Ban Tuyên giáo Thành ủy hoặc cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện người mạo danh thực hiện các hành vi sai trái.