(PLO)- Ngày 18-11, Bộ GTVT cho biết Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa có quyết định mở đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện hai tháng cuối năm 2015.
Theo đó, yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị từ trung ương đến địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện.
Cụ thể, tiếp tục công tác thanh tra, xử lý hành vi xếp hàng, chở hàng quá tải trọng cho phép trong và ngoài khu vực cảng bến, mỏ vật liệu, công trình dự án. Đặc biệt là các trường hợp san tải trước khi vào cảng, dồn tải sau khi ra khỏi cảng và xử phạt hành chính đối với từng chủ thể có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng tại các trạm cân chịu trách nhiệm vận động và duy trì hoạt động thường xuyên của trạm 24/24 giờ. Lực lượng thanh tra ngành GTVT nắm bắt tình hình, chủ động có kế hoạch kiểm tra, thanh tra đột xuất trên các tuyến giao thông. Kiểm tra hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện...

VIẾT LONG