Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc. Tại phiên khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI.

Năm 2025, TP.HCM phấn đấu thu nhập 9.000 USD/người

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, ông Nguyễn Thành Phong cho biết kinh tế TP tăng trưởng khá, TP tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, tỉ trọng kinh tế TP đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước.

 Thu ngân sách của TP luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước (năm 2019 khoảng 27%). 11/14 chỉ tiêu Đại hội X Đảng bộ TP đã hoàn thành, trong đó có bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch.

dai-hoi-tphcm
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trình bày dự thảo báo cáo chính trị. Ảnh: PV

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đặt mục tiêu đến năm 2025, TP.HCM sẽ là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại; TP giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD.

Phấn đấu đến năm 2030 đây sẽ là TP dịch vụ, công nghiệp hiện đại, TP văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 - 14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao. GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết TP.HCM cũng đề ra 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hàng năm từ 8 - 8,5%, duy trì tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 - 9.000 USD/người.

Đến cuối năm 2025, phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước. TP.HCM cũng phấn đấu là TP nằm trong nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương….

Đảng bộ TP chịu trách nhiệm trước nhân dân

Nói về những quan điểm và định hướng chủ đạo của TP trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Đảng bộ TP có trách nhiệm lãnh đạo sự phát triển toàn diện của TP và chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình”.

dai-hoi-tphcm
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Đại hội. Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Theo Chủ tịch UBND TP, đảng viên phải là người gương mẫu chấp hành pháp luật, đi đầu trong lao động có hiệu quả cao, đổi mới, sáng tạo. Phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo. Đảng bộ phải lãnh đạo TP.HCM không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ngoài ra, xây dựng TP.HCM trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân TP, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.HCM sẽ tập trung triển khai bảy nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đồng thời, thực hiện bốn chương trình phát triển TP.HCM giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý, chương trình đột phá phát triển hạ tầng, chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa và chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM.