Ngày 12-8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, Đại tá Tạ Quang Huy, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, giữ chức Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Thượng tá Nguyễn Phước Nga, Giám đốc Trung tâm Tư liệu và thư viện, Học viện Chính trị Công an, nhân dân giữ chức Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết ba cán bộ nêu trên đều được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều lĩnh vực, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ cơ sở đến các đơn vị trên Bộ.

Thứ trưởng đề nghị các cán bộ tiếp tục xây dựng tập thể UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đoàn kết, thống nhất. Đối với lãnh đạo phải đề ra những chủ trương, chiến lược đúng; xây dựng tổ chức bộ máy, có cơ chế, chính sách để hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao công tác tổ chức kiểm tra giám sát…