Ông Vũ Nhữ Thăng sinh năm 1973, là tiến sĩ khoa học, nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định sự cần thiết duy trì mô hình Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cùng với hệ thống các cơ quan giám sát chuyên ngành khác trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, chứng khoán và ngân hàng của Việt Nam hiện nay.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho ông Thăng, Phó Thủ tướng đề nghị ông Thăng cùng tập thể lãnh đạo ủy ban cần bám sát và làm tốt các nhiệm vụ được giao.