Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao báo cáo chính trị, ghi nhận những thành tích của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đạt được.

Tuy nhiên ông cũng chỉ ra một số tồn tại mà Hậu Giang cần khắc phục trong thời gian tới. 

Ông Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại ĐH Đảng bộ Hậu Giang - ảnh 1
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Ảnh: HG

Cụ thể, việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng có mặt còn hạn chế, đặc biệt là khâu kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn.

Cạnh đó, còn có cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở một số đơn vị mắc sai phạm, vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, vượt khó của một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa cao.

Công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền còn một số hạn chế. Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với xây dựng vị trí việc làm còn lúng túng. Một số tổ chức đoàn thể chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, có mặt còn lúng túng, bị động, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Quy mô kinh tế nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, phát triển thiếu bền vững. Hợp tác, liên kết phát triển theo chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa gắn kết chặt chẽ. Công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chưa tạo được bước phát triển đột phá. Chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn còn chậm.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với những loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên lĩnh vực tài chính, môi trường, tín dụng đen… còn hạn chế.

“Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng. Làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới” – ông Phạm Minh Chính  nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại ĐH Đảng bộ Hậu Giang - ảnh 2
Ông Lê Tiến Châu (bìa phải), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng hoa cảm ơn. Ảnh: HG

Ông Phạm Minh Chính đã gợi ý và nhấn mạnh thêm một số bài học để Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đó là, phải giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi.

Song song đó, phải giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy. Linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị bên cạnh việc thảo luận các văn kiện, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV theo phương án nhân sự các đồng chí đã lựa chọn, đề xuất và đã được Trung ương thẩm định và phê duyệt. Sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, có khả năng đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” – ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh

Đồng thời, ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị Đại hội cần tập trung nghiên cứu, thảo luận các văn kiện của Đảng trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần trách nhiệm cao, phản biện mang tính xây dựng, tâm huyết.