Ngày 14-10, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đã gửi thông điệp bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới người dân Việt Nam trước những thương vong, thiệt hại về tài sản và mất nhà cửa do lũ lụt tại miền Trung gây ra.

Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam trong công việc tái thiết.

“Với sự dẫn dắt của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tiếp tục hỗ trợ, nỗ lực giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các kế hoạch hỗ trợ tiếp theo”- Thông điệp của Phái đoàn bày tỏ.