Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của bộ trưởng Bộ Công an, bổ sung dự thảo nghị định quy định bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động kinh doanh khí vào điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện…; giao Bộ Công Thương hoàn chỉnh dự thảo nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-5.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đến nay dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 19/2016 về kinh doanh gas vẫn chưa được ban hành. Điều này khiến hàng trăm doanh nghiệp có nguy cơ bị đình chỉ hoạt động. Lý do: Từ ngày 15-5 vừa qua, các loại giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gas tự động hết hạn. “Chúng tôi buộc phải ngừng hoạt động, đóng cửa…, công nhân lao động mất việc làm, ngân hàng không thu hồi được vốn, doanh nghiệp lo phá sản. Chúng tôi thực sự chết vì chính sách” - một doanh nghiệp gas nói.