Phát hiện sai phạm hơn 2 tỉ đồng ở quận Thốt Nốt
(PLO)- Ngoài ra, Thanh tra TP Cần Thơ còn phát hiện UBND quận Thốt Nốt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ B, thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị.

Ngày 2-2, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận về việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng tại UBND quận Thốt Nốt, đã chỉ ra nhiều sai phạm với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án lập dự toán còn thiếu nguồn, sai mẫu biểu; chưa lập phương án tự chủ tài chính; một số nội dung chi chưa đúng quy định, chưa xử lý số dư cuối kỳ nộp ngân sách… Đoàn thanh tra yêu cầu Ban Quản lý dự án nộp lại với tổng số tiền hơn 363 triệu đồng (trong đó, số tiền chi sai từ 2016 đến 2018 hơn 362 triệu đồng).

Thanh tra phát hiện phòng Tài chính - Kế hoạch chưa lập dự toán, lập báo cáo tài chính, quyết toán đối với nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chưa quản lý tốt việc mua sắm văn phòng phẩm, tiếp khách; chi và quyết toán vượt định mức chi phí quản lý hành chính năm 2018… tổng số tiền hơn 348 triệu đồng.

Phát hiện sai phạm hơn 2 tỉ đồng ở quận Thốt Nốt - ảnh 1
Ảnh minh họa về phòng chống tham nhũng

Đáng chú, đoàn thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng các dự án công trình, nâng cấp sửa chữa, mua sắm tài sản công. Cụ thể, kiểm tra ngẫu nhiên một số dự án cho thấy còn một số thiếu sót hạn chế trong công tác lập dự toán, quản lý, giám sát, tổ chức thi công dẫn đến việc đơn vị thi công thực hiện chưa đúng theo hồ sơ đã phê duyệt với tổng số tiền là hơn 1,5 tỉ đồng.

Các đơn vị có sai phạm là ban quản lý dự án quận gần 349 triệu đồng; Phòng Quản lý đô thị quận thực hiện một số nội dung thanh toán thiếu thủ tục, mẫu biểu; chưa quản lý tốt việc photo; thực hiện công tác lập dự toán thanh toán chưa đúng quy định. Trong đó công tác duy tu, bảo dưỡng công viên cây xanh đô thị do hợp tác xã Hân Phát thực hiện không đúng quy định về thuế giá trị gia tăng 10% hơn 1 tỉ đồng; công tác chiếu sáng công cộng do Công ty TNHH Thiên Tân thực hiện không đúng quy định về thuế giá trị gia tăng 10% hơn 123 triệu đồng.

Cạnh đó, thanh tra xác định UBND quận thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số trường hợp chưa đúng quy định, thời điểm bổ nhiệm còn thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ B, thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị. UBND quận cũng chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2016 đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý….

HẢI DƯƠNG