Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc
(PLO)- Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Ngày 24-1, tại Hà Nội, Quân ủy tổ chức gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội cần quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua.

Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc - ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: MOD

Các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm gương mẫu, dân chủ, trí tuệ đóng góp ý kiến sâu sắc mang tầm chiến lược. Các ý kiến tại Đại hội thể hiện sự thống nhất cao về những vấn đề cần quan tâm liên quan đến Đảng, Nhà nước, Quân đội. Các đại biểu nắm chắc chương trình, nội dung Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương đặc biệt là vai trò nêu gương tham gia tích cực các nội dung và những nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần quan trọng và thành công của Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh các đại biểu phải nhận thức rõ Quân đội ta là Quân đội nhân dân, Quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Do vậy, Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh: Thời gian tới tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, “gương mẫu, tiêu biểu”; đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân...

VIẾT THỊNH