Đó là các xe BKS 77H-6169 do Phạm Trung Kiên điều khiển; BKS 77H-4737 do Võ Ngọc Toàn điều khiển; BKS 77H-6929 do Nguyễn Văn Thanh điều khiển; BKS 77H-6141 do Vũ Tấn Thuận điều khiển; BKS 54S-1117 do Nguyễn Văn Tý điều khiển, tất cả tài xế đều trú tỉnh Bình Định.

Tại biên bản làm việc của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, các tài xế đều khai nhận số gỗ trên là gỗ xoan đào và được thuê chở từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Nam Giang để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản xử lý, yêu cầu các xe hạ tải hàng hoá.

 
Theo Sông Lam (CAND)