Chiều 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp lần được bố trí thành 2 đợt. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19,5 ngày.

Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách ĐBQH ông Phạm Phú Quốc - ảnh 1
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: QH

Báo cáo về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp thứ 10 được bố trí thành hai đợt:

Đợt 1 từ ngày 20 đến 28-10, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua, các báo cáo về công tác tư pháp; nghe trình bày các tờ trình, báo cáo; thảo luận 2 dự án luật trình cho ý kiến.

Đợt 2 (từ ngày 3 đến 17-11), Quốc hội sẽ nghe báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội; thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII, 4 dự án luật trình cho ý kiến.

Cùng với đó, kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua luật, nghị quyết; công tác nhân sự (nếu có).

“Trong đó, Quốc hội dành 1 ngày thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII; 2,5 ngày để tiến hành chất vấn; không bố trí thảo luận ở tổ trong đợt họp trực tuyến” - ông Phúc cho biết.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 18,5 ngày (đợt 1: 8 ngày và đợt 2: 10,5 ngày).

Tại kỳ họp thứ 10, một số nội dung dự kiến được bổ sung như: trình Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Đặc biệt, ông Phúc cho biết kỳ họp cũng bổ sung nội dung trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó dự kiến vào ngày 12-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc. Nội dung này sẽ được thảo luận ở Đoàn trước khi Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày hôm sau.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết Tổng thư ký Quốc hội có đặt vấn đề về chương trình nhân sự tại kỳ họp thứ 10 tới đây. Ông Dũng đề nghị bổ sung vào chương trình nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.