Địa điểm dự kiến tổ chức tại điểm cầu chính là hội trường Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn - Công an TP, 258 Trần Hưng Đạo, quận 1 và các điểm cầu phụ gồm: Trung tâm thông tin chỉ huy 113, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 và Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM.

Hệ thống này đã được nâng cấp mới và đưa vào hoạt động tại các đơn vị, sở, ngành, UBND các quận/huyện từ ngày 1-7 vừa qua.

Mục đích của việc nâng cấp hệ thống này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng quản lý tập trung của hệ thống tổng đài, cung cấp các tiện ích nâng cao cho người dân; phù hợp với định hướng hình thành trung tâm tiếp nhận và xử lý cuộc gọi khẩn cấp hợp nhất của TP.