(PL)- UBND tỉnh Gia Lai vừa công bố kết luận về một số sai phạm tại Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.

Theo đó, trong giai đoạn 2012-2015, BQL này chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, buông lỏng quản lý về đất đai vì không có giải pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm khi thuê đất của UBND tỉnh nhưng không thực hiện hoặc chậm triển khai dự án, việc cho thuê đất không đúng quy định.

Từ năm 2012 đến năm 2015, BQL Khu kinh tế tỉnh chưa giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện đầu tư, ứng vốn cho nhà thầu thi công không đúng quy định, kéo dài việc thu hồi nợ, đặc biệt tại công trình đường giao thông khu A - Khu kinh tế cửa khẩu Đường 19 gây lãng phí hơn 28 tỉ đồng tiền ngân sách. Ngoài ra, BQL các dự án đầu tưxây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh (thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh) nghiệm thu khống, thanh toán không đúng quy định hơn 550 triệu đồng cho bốn nhà thầu.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Đính, ông Nguyễn Thanh Bình lần lượt là trưởng, phó trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh cùng các tập thể, cá nhân liên quan phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, ông Đính phải có trách nhiệm thu hồi các khoản tiền sai phạm để nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền hơn 1 tỉ đồng…

PV