Đồng thời, mùa Vu lan báo hiếu năm nay, các chùa, cơ sở tự viện vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho người dân, đồng bào Phật tử.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp căn cứ vào thực tế tình hình dịch bệnh tại địa phương chỉ đạo các chùa, cơ sở tự viện trong việc tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu; tăng cường các khóa lễ Vu lan, đăng ký cầu siêu cho cửu huyền thất tổ qua các ứng dụng trực tuyến, Phật sự Online, mạng xã hội Phật giáo Butta... của giáo hội.