Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019.

Thanh tra việc đào tạo tiến sĩ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - ảnh 1
Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra. Ảnh: Thanh tra Chính phủ

Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến tháng 12-2019, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (5-8).

Đoàn Thanh tra gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên Cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết đây là cuộc thanh tra đầu tiên của Thanh tra Chính phủ đối với Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của cơ quan này.

Ông Liêm yêu cầu các thành viên của Đoàn thanh tra trong qúa trình làm việc với Viện phải thực hiện tốt quy  tắc ứng xử; dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng; lịch làm việc, nội dung làm việc cụ thể; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra; trong quá trình và phải bảo quản tài liệu theo chế độ mật, thực hiện đúng quy chế phát ngôn đoàn thanh tra.

Đồng thời, các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn thanh tra trong quá trình làm việc tại đơn vị để có kết quả thanh tra khách quan, phản ánh đúng bản chất sự việc.