Tại Tây Nguyên, Nam Bộ không có mưa, trời nắng. Do lượng mưa ít, nên tình hình khô hạn, thiếu nước sẽ tiếp tục gia tăng trên diện rộng, xâm nhập mặn sẽ lấn sâu vào các vùng cửa sông, ven biển ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đến cuối tháng 4, ở Trung Bộ đến tháng 7, tháng 8.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

 
Theo C.L. (CAND)