Thủ tướng cám ơn ADB vừa thông qua kế hoạch hỗ trợ Việt Nam nguồn kinh phí từ 1 tỉ đến 1,5 tỉ USD trong bốn năm tới. Riêng trong hai năm 2016-2017, ADB hỗ trợ Việt Nam 450 triệu USD, góp phần giảm thiếu hụt ngân sách nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong hai năm tới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ADB.

Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Eric Sidgwick cho biết do Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình nên không thể vay được các nguồn vốn với lãi suất thấp. Tuy nhiên, ADB luôn sẵn sàng lắng nghe nhu cầu từ phía Việt Nam để hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.