Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu sinh năm 1965, trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý Hành chính công, cử nhân Kinh tế, trình độ lý luận chính trị cử nhân.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Thiệu từng kinh qua các vị trí như Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.