Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị cần tích cực đưa hơi thở cuộc sống vào hoạt động công đoàn các cấp nhằm kịp thời phối hợp bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động.

Quan tâm nhiều đến việc nâng cao năng suất lao động, Thủ tướng lưu ý công đoàn các cấp cần phối hợp tốt với các cơ quan liên quan và chủ sử dụng lao động để không ngừng nâng cao khâu quan trọng này, trên cơ sở đó cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho công nhân, người lao động. Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động. Cán bộ công đoàn còn chưa sâu sát thực tiễn, chưa bám sát vai trò của các bộ, ngành. Vấn đề này cần phải được khắc phục trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng giao Bộ LĐ-TB&XH trình dự thảo Luật Tiền lương tối thiểu để Chính phủ trình Quốc hội đề nghị sớm đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa 14 tại kỳ họp gần nhất.