Một khảo sát của Cục Điều tra dân số Mỹ cho thấy từ vị trí 13 năm 1980, đến năm 2010, tiếng Việt đã trở thành 1 trong 5 ngôn ngữ không phải tiếng Anh phổ biến ở đất nước này.

Theo khảo sát, năm 1980, 5 "ngoại ngữ" phổ biến ở Mỹ là  tiếng Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Hà Lan. Ở vị trí số 6 là tiếng Trung, còn tiếng Việt xếp thứ 13.

Sau 30 năm, tiếng Tây Ban Nha vẫn thống trị hàng đầu. Còn các ngôn ngữ khác đã biến động đáng kể. Vượt tiếng Pháp, tiếng Trung "thăng hạng" lên vị trí số 2. Trong khi đó, tiếng Tagalog và tiếng Việt vượt ngoạn mục lên thứ 4 và thứ 5, trước tiếng Ý (xuống thứ 9) và tiếng Đức (xuống thứ 7).

Kể từ năm 1980, mức độ phổ biến của tiếng Việt tại Mỹ ngày càng tăng lên, từ lên vị trí thứ 13 (1980), 9 (năm 1990), thứ 6 (năm 2000) và thứ 5 (năm 2010).

Theo VNN