(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm lại hai thứ trưởng thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Cụ thể, tại Quyết định 245/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thượng tướng Lê Quý Vương (sinh năm 1956), Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 10-3-2015.
Tại Quyết định 249/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (sinh năm 1957), Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 16-3-2014.
Chinhphu.vn