Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng vừa ký văn bản về việc triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

luc-luong-chong-dich
Y bác sĩ BV hồi sức COVID-19 đang cứu chữa bệnh nhân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, trong thời gian chờ HĐND TP.HCM tổ chức họp để xem xét thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thì UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện khẩn cấp chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch.

Cụ thể: Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp được hỗ trợ 10 triệu đồng/người.

Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người. Tổ COVID-19 cộng đồng được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Lực lượng tình nguyện viên được Sở Y tế TP huy động tham gia phòng, chống dịch gồm: cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn TP, y tế tư nhân, nhân viên y tế nghỉ hưu, tình nguyện viên tôn giáo, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung được hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Riêng lực lượng sinh viên y khoa được 1,5 triệu đồng/người.

Đối với lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên được Bộ Y tế và các tỉnh chi viện cho TP.HCM sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Còn lực lượng sinh viên y khoa được Bộ Y tế và các tỉnh chi viện cho TP là 1,5 triệu đồng/người.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn về lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thuộc ngành y tế, Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện lập, phê duyệt danh sách lực lượng được hưởng chính sách gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.

UBND TP.HCM cũng giao các đơn vị thuộc ngành y tế, Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp với Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị, địa phương và danh sách các lực lượng được hưởng chính sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, chi hỗ trợ ngay nhằm động viên các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.