Cuộc họp đã đem đến những kết quả tích cực. Cụ thể, hai bên tái khẳng định thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005. Cho đến nay hai bên đã hoàn tất 83% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới và cùng bày tỏ quyết tâm sớm hoàn tất công tác này.

Đôi bên nhất trí cử nhóm công tác đặc biệt Việt Nam-Campuchia gặp nhau ngay trong đầu tháng 11 để xác định vị trí chính xác trên thực địa của bốn cột mốc tại các cặp tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri, Tây Ninh - Svay Riêng, giao cho các đội liên hợp phân giới cắm mốc hai nước tiến hành xây dựng các cột mốc này.

Hai bên tiếp tục bàn biện pháp thúc đẩy việc giải quyết các đoạn biên giới chưa được phân giới, cắm mốc, trong đó có cả việc mời chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ.

Các bên liên quan cùng nhất trí, tích cực trao đổi để tìm kiếm giải pháp công bằng, hợp lý, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. Cùng với đó, hai bên trao đổi về việc thực hiện việc hoán đổi đất theo mô hình MOU tại một số tỉnh có liên quan.

Việt Nam-Campuchia nhất trí cùng thúc đẩy việc xây dựng mới cầu Đắc Đăng thay thế cầu cũ để đẩy mạnh giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa các địa phương; tiếp tục trao đổi về công tác quản lý biên giới, duy trì quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân hai bên biên giới.