Sáng 24-9, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Vĩnh Long cần nhận thức, thấy rõ những hạn chế để phát triển - ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: HD

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng 348 đại biểu đại diện gần 42.500 đảng viên thuộc 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long cần nhận thức sâu sắc, thấy rõ những mặt hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Trong 27 chỉ tiêu chủ yếu, có 13 chỉ tiêu không đạt, trong đó có 9 chỉ tiêu về kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp so với bình quân cả nước và khu vực ĐBSCL; kinh tế tư nhân phát triển chậm, năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế còn kém.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cơ bản tán thành với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá nêu trong Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình tại Đại hội.

Đại tướng đề nghị thời gian tới, trong lãnh đạo, chỉ đạo Vĩnh Long cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cần tập trung, dồn sức thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá mà Báo cáo chính trị đã đề cập để tạo sự chuyển biến căn bản, có tính quyết định trong giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt của sự phát triển.

Vĩnh Long cần nhận thức, thấy rõ những hạn chế để phát triển - ảnh 2
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI. Ảnh: HD

Đại tướng yêu cầu tỉnh phải thực hiện đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đại tướng cũng lưu ý tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm”.

Vĩnh Long cần nhận thức, thấy rõ những hạn chế để phát triển - ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: HD

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho biết, trong 5 năm qua (2015-2020), thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “nông nghiệp; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ”, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện.

Kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm nhưng đúng hướng…

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản chuyển biến tích cực, thích ứng dần với biến đổi khí hậu. Công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, dịch vụ phát triển khá. Môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được duy trì trong nhóm tốt của cả nước. Hoàn thành trước 02 năm mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ tới, Vĩnh Long sẽ bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ và thuận lợi mới. Vì vậy Vĩnh Long cần tranh thủ những thời cơ và thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu đưa tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững vào năm 2025.

Ba khâu đột phát

Một là tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, nhất là nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý và lao động có tay nghề cao.

Hai là tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và du lịch.

Ba là đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào đô thị thương mại nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch.