(PL)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh quan điểm trên của Chính phủ Việt Nam khi tiếp ông Erik Solheim, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UN Environment) sáng 7-8 tại trụ sở Chính phủ, theo Chinhphu.vn.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc trong những năm qua đã có đóng góp rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam, nhất là về hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm; tư vấn xây dựng chính sách, pháp luật về môi trường; hỗ trợ nhiều dự án về môi trường...

Theo Phó Thủ tướng, bảo vệ môi trường đang là vấn đề nóng toàn cầu, là quá trình lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi hợp tác quốc tế và quyết tâm của tất cả các quốc gia. Trong đó, những nước phát triển cần hỗ trợ những nước đang phát triển trong việc tư vấn kinh nghiệm quy hoạch phát triển, hỗ trợ nguồn vốn, công nghệ kỹ thuật...

“Chính phủ Việt Nam luôn quyết tâm bảo vệ môi trường với quan điểm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”- Phó Thủ tướng khẳng định.

Theo Phó Thủ tướng, để bảo vệ môi trường, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thể chế pháp luật có vai trò quan trọng. Cùng với đó là phát triển năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ phù hợp điều kiện của Việt Nam, nâng cao nguồn nhân lực, chuyên gia về lĩnh vực môi trường; nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp.

Hiện Việt Nam đã đặt ra hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường, trong đó khoa học công nghệ đóng vai trò hàng đầu, khu vực tư nhân quan tâm và tiên phong trong bảo đảm các nguồn thải, hạn chế khí nhà kính, bảo đảm xử lý chất thải tại chỗ...

Chia sẻ với quan điểm của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Erik Solheim nhấn mạnh Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc sẽ đồng hành cùng các quốc gia, trong đó có Việt Nam để thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ trong lĩnh vực môi trường.

Về vấn đề tài chính xanh gắn với phát triển bền vững, ông Erik Solheim cho biết Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn vốn, đồng thời có thể phát huy tiềm năng thu hút nhiều nguồn lực khác nhau...

M.LÊ