(PL)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình liên quan đến hạn chế công khai kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cần công khai theo quy định của pháp luật. Bộ LĐ-TB&XH xem xét trường hợp nào công khai kết luận thanh tra sẽ gây phức tạp tình hình, tạo thành điểm nóng về khiếu kiện, cần thiết hạn chế công khai thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ hạn chế công khai kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách người có công. Theo Bộ, qua thanh tra phát hiện nhiều hồ sơ người có công sai phạm mang tính chất nghiêm trọng... 

PHƯƠNG TRÀ