Thông báo mới của Sở GTVT TP.HCM khi tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16

Theo đó giấy nhận diện (mã QR) đã được Sở GTVT cấp qua phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn” của Tổng cục đường bộ Việt Nam và qua phần mềm của Sở GTVT TP.HCM: Đã được gia hạn tự động trên hệ thống quản lý.

Mã QR Coder được tiếp tục sử dụng trong thời gian các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo mới của Sở GTVT TP.HCM khi tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ảnh 1
Giấy nhận diện phương tiện sẽ được tiếp tục gia hạn. Ảnh: ĐT.

Trường hợp có thay đổi các nội dung đã đăng ký như loại hàng hóa vận chuyển, lộ trình... hoặc không có nhu cầu sử dụng, thì các tổ chức cá nhân đã được cấp giấy nhận diện có trách nhiệm thông báo đến Sở GTVT TP.HCM để điều chỉnh hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy nhận diện trên hệ thống.

Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy nhận diện chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát người lái xe, người đi cùng trên phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và của địa phương và tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ.

Đồng thời, các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện đúng mục đích, lộ trình đã quy định trong giấy nhận diện đã cấp.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải (đã được dán giấy nhận diện có mã QR của ngành GTVT) trong quá trình tham gia giao thông, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1015.