Thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu về dân cư không đúng, làm sao chỉnh sửa?

(PLO)- Người dân có thể lên Công an cấp xã để cập nhật, điều chỉnh thông tin trong CSDLQG về dân cư nếu như có sai sót.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tháng 5-2022 vừa qua tôi làm CCCD gắn chip, khi nhận được CCCD gắn chip thấy thông tin trên CCCD là đúng. Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra thông tin trên trang website của Cổng dịch vụ công quản lý cư trú và tra cứu thông tin thì thấy sai thông tin cá nhân sai ở 3 thông tin: Địa chỉ thường trú, nơi đăng kí khai sinh, tình trạng hôn nhân.

Xin hỏi bây giờ tôi sẽ phải đến đâu, làm cách nào để chỉnh sửa thông tin cho đúng?

Bạn đọc Nguyen Hoang (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định 137/2015, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư là việc điều chỉnh thông tin của công dân khi có sự thay đổi hoặc có sự sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu.

Việc cập nhật, điều chỉnh thông tin trong CSDLQG về dân cư được hướng dẫn tại Điều 3, Thông tư 59/2021 của Bộ Công an.

Cụ thể, việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân trong CSDLQG về dân cư phải được trưởng công an cấp xã (trưởng công an xã, phường, thị trấn) hoặc trưởng công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã phê duyệt.

Khi có yêu cầu thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư thì Công an cấp xã tiến hành phát phiếu, hướng dẫn công dân kê khai, thu phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư; tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân kê khai với giấy tờ pháp lý, giấy tờ hộ tịch của người được thu thập.

Công an cấp xã tiến hành cập nhật thông tin của công dân vào CSDLQG về dân cư, trong thời hạn 02 ngày làm việc phải chuyển phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư cho Công an cấp huyện để lưu vào tàng thư hồ sơ cư trú.

Như vậy, trong trường hợp này anh có thể lên công an cấp xã nơi đang cư trú để yêu cầu chỉnh sửa thông tin trong CSDLQG về dân cư. Khi đi thực hiện thủ tục yêu cầu cập nhật chỉnh sửa anh cần đem giấy tờ chứng minh về địa chỉ thường trú, nơi đăng ký khai sinh và giấy đăng ký kết hôn để cán bộ công an đối chiếu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm