Thư cám ơn!

Tình cảm và sự kỳ vọng đó là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi; nhắc nhở những người làm báo sống, làm việc hiệu quả hơn nữa vì quyền lợi của xã hội và đất nước.

Pháp Luật TP.HCM sẽ cố gắng để ngày càng nâng cao chất lượng tờ báo, gần gũi hơn với những nhu cầu và tình cảm của bạn đọc, mạnh mẽ, thiết thực, trí tuệ và hữu ích trong cuộc đồng hành với đông đảo công chúng, vì sự phát triển của đất nước.