Lương biết sau khi treo panô, các đơn vị quản lý rất lỏng lẻo nên tìm cách trộm. Thế là Lương đến một vựa ve chai, xưng là đơn vị chủ quản các cụm panô, muốn thanh lý. Chủ vựa tin lời, cho người mang dụng cụ đi tháo gỡ, mang về vựa ve chai rồi giao tiền cho Lương. Với cách này, Lương bán năm cụm panô ở Thừa Thiên-Huế, thu hàng chục triệu đồng. Trộm thường lén lút nhưng Lương trộm công khai giữa ban ngày ban mặt mà không ai biết, quá cao thủ!

DIỄM TRÂM