Từ khóa:

#Nhân viên
Tìm thấy 673 kết quả
Bán ve chai 60 thùng hồ sơ, bị khởi tố

Bán ve chai 60 thùng hồ sơ, bị khởi tố

(PLO)- Nữ nhân viên thuộc Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì tự ý mang 60 thùng hồ sơ lưu trữ bán phế liệu.