Hôm sau Phúc báo là đã tìm được xe tại một bệnh viện do kẻ gian gửi ở đó. Thấy nhiều điểm vô lý, công an “quay” một hồi, Phúc khai thật: Hôm báo mất xe, Phúc quá xỉn nên không nhớ đã mang xe vào một tiệm gần nhà để rửa rồi lội bộ về nhà ngủ. Khi tỉnh dậy, Phúc không nhớ bỏ xe ở đâu nên báo công an. Khi tiệm rửa xe gọi điện thoại, Phúc mới nhớ ra nhưng không nói thật. Lỡ xỉn, báo án bậy thì nhận lỗi cho rồi chứ vòng vo tam quốc kiểu này, công anxử phạt cũng đáng!