Thủ tục với dự án tái định cư bằng ngân sách rất phức tạp

Cụ thể, theo sở, có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chỉnh trang và phát triển đô thị. Trong đó, trình tự thực hiện các thủ tục đối với dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) bằng nguồn vốn ngân sách rất phức tạp, kéo dài với nhiều giai đoạn.

Đơn cử như công tác chuẩn bị đầu tư theo Luật Đầu tư công, còn công tác chuẩn bị bồi thường lại theo Luật Đất đai nên đa số các dự án (42/59 dự án) chỉ dừng lại ở các bước chuẩn bị đầu tư, chỉ có 17/59 dự án được phê duyệt dự án bồi thường để triển khai thực hiện công tác tiếp theo.

Trình tự, thủ tục và nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, TĐC sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP (Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 2-6-2008) đã ban hành nhiều năm nhưng chưa được cập nhật và thay thế mới cho phù hợp thực tiễn.

Đối với việc di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch, nguồn vốn ngân sách dành cho chương trình chưa tương xứng với nhu cầu.

Với việc cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới thay thế chung cư cũ, sở cho rằng quy định của pháp luật về lĩnh vực cải tạo, sửa chữa chung cư cũ còn nhiều vướng mắc, bất cập.

Ví dụ như không thể đạt được sự thống nhất của tất cả chủ sở hữu về lựa chọn chủ đầu tư thực hiện xây dựng lại chung cư. Chưa có quy định bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và TĐC các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn TP.

Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính chưa thống nhất ý kiến về việc miễn tiền sử dụng đất trong dự án xây dựng mới chung cư có một phần là đất mở rộng để thực hiện chỉnh trang.

Đồng thời, trong công tác này, UBND quận/huyện còn trông chờ, chưa quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đã được ủy quyền, phân công. Phương án bố trí tạm cư, TĐC không phù hợp nhu cầu và cũng khó mời gọi nhà đầu tư tham gia do hiệu quả kinh tế không cao.

Về xây dựng, phát triển các khu đô thị mới, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm do cơ chế, chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng và TĐC; quy trình thủ tục trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC kéo dài nhiều năm.

Công tác xúc tiến đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư còn chậm, không hoàn thành do quy mô các khu chức năng lớn, khó chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia; thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất còn phức tạp, kéo dài.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm